Nemačka – Donja Saksonija, palata Zwinger

Nemačka – pokrajna Donja Saksonija, palata Zwinger Grad Drezden se nalazi u Nemačkoj saveznoj državi Saksonija. Smešten je u prostranoj dolini reke Elbe. Grad je udaljen svega 20 km od granice sa Češkom. Drezden je drugi grad po veličini posle Lajpciga u pokrajni Saksoniji i 12. po veličini u nemačkoj. Zwinger je barokna plata koja […]

Read More

Mađarska – Budimpešta, trg Heroja

Mađarska – Budimpešta, trg Heroja Trg Heroja je jedan od najvažnijih trgova u gradu. Na trgu je predstavljeno sedam najznačajnijih kraljeva kao i ostale narodne vođe. Na bokovima trga nalaze se dve važne zgrade i to sa leve strane muzej Lepih umetnosti a sa desne strane dvorana umetnosti. Na centralanom delu trga nalazi se takozvani […]

Read More

Italija – Ravena, mauzolej Gale Placidije

Italija – Ravena, mauzolej Gale Placidije Grad Ravena se nalazi u italijanskoj pokrajni Emilija-Romanja na severu Italije, i danas broji nešto više od 158 000 ljudi. Zaštitnik grada je Apolinarije ravenski učenik apostola Petra. Prvi poznati stanovnici bili su Umbri i Etrurci. Grad postaje rimska kolonija 89 pre.n.e. Imperator Trajan gradi 70 km akvadukt krajem […]

Read More

Grčka – Solun, gradske zidine

Grčka – Solun, gradske zidine Solun je drugi grad po veličini posle Atine u Grčkoj. Prema legendi osnivač grada je kralj Kasandar koji je u čast pobede nad Tesalijcima dao ime gradu Tesaloniki (Thessaloí + Níkē). Rimljani su zauzeli grad 168 god. pre.n.e kada je postao važna trgovačka kolonija na putu Via Egnatia. U gradu […]

Read More

Srbija – Gamzigrad, palata Feliks Romulijana

Srbija – Gamzigrad, carska rezidencija Feliks Romulijana Arheološki lokalitet Feliks Romulijana u literaturi poznati i pod imenom Gamzigrad, nalazi se u istočnoj Srbiji 11 km od grada Zaječara. Ostatke palate prvi su primetili i opisali baron Heder (1835 god.) i Feliks Kanic (1860 god.). Kasnoantička palata sagrađena je krajem III i početkom IV veka za […]

Read More

San Marino – targovi prošlosti, gradski muzej

San Marino – targovi prošlosti, gradski muzej Muzej San Marina nalazi se u starom srednjovekovnom jezgru grada na trgu Titano br. 1. Muzej je osnovan u drugoj polovini XIX veka zaslugom grofa Luiđija Cibrario. Zvanično otvaranje bilo je 1899 god. u objektu Palaco Valoni. Nakon jednog veka muzej je 2001 god. premešten u Palaco Pergami […]

Read More