Bosna i Hercegovina – Zemaljski muzej

Bosna i Hercegovina – Zemaljski muzej (septembar 2022) predstavlja najvažniju muzejsku instituciju u Bosni i Hercegovini koja je takođe visoko rangirana u regionu.

1_Bosna_i_Hercegovina_Narodni_Muzej_Sarajavo_obilazak

Zemaljski muzej je osnovan 1888 god. a današnja zgrada sagrađena je za četiri godine (1909 – 1913 god.) po projektu Karla Paržika. Kompleks muzeja sačinjavaju četiri objekta čije fasade su sagrađene u neorenesansnom stilu.

2_Bosna_i_Hercegovina_Zemaljski_Muzej_Sarajavo_obilazak_sa_vodicem_Neotit_VInca_Butmir

U muzeju se nalaze nove postavke od neolita pa do modernog doba. Neolitska postavka sa brojnim rekonstrukcijama predstavlja Vinčansku i Butmirsku kulturu, Antičku rimsku postavku čine brojni nalazi steala, kapitela kao i sitnih nalaza.

3_Bosnska_Federacija_Narodni_Muzej_Sarajavo_Okoliste_rimski_nalazi_kulturno_nasledje_obilazak

Srednjovekovna postavka na izuzetan način prestavlja sudar istočne i zapadne civilizacije koja je baš na ovom prostoru ostavila najdublje tragove koji se mogu paratiti kako na arhitekturi i zidnim dekoracijama tako i na sitnim nalazima koji su neretko bili ukrašavani.

4_Bosna_i_Hercegovina_Sarajevo_Narodni_Muzej_austrijska_dominacija_prirodnjacki_srednji_vek

U svakom slučaju ako se nekada budete našli u Sarajevu ne propustite prilku da obiđete ovaj izuzetni muzej

5_Vrelo_Reke_bosne_Sarajevo_Isa_beg_Isakovic_osnivac_grada_Sarajevska_dolina_reka_miljacka

Fotografije: septembar 2022