lovcen nacionalni park ulaznice

Crna Gora – mauzolej vladike Njegosa na Lovćenu

Crna Gora – vrh u oblacijma – Lovćen

Na Jezerskom vrhu nalazi se mauzolej Petra II Petrovića Njegoša (1813-1851). Njegoš je bio vladika Crnogorski i brdski. Rođen je u selu Njeguši, bio je poznati srpski pesnik i filozof. Nakon smrti Petra I postao je duhovni i setovni vladar Crne Gore. Njegoš je napisao brojna književna dela od kojih su najpoznatija Gorski vijenac, Luča mikrokozma, Lažni car Šćepan Mali.
Crna_Gora_Putovanja_Obilazak_Lovcen_autobusom_akcija_First_minute
Mauzolej vladike Njegoša na Jezerkom vrhu
Vladika je za vreme svoje vladavine od 1830 – 1851 god. težio ka ujedinjenju plemana i centralizovanju moderne Crne Gore. Njegova želja je bila da bude sahranje na Jezerskom vrhu. Vladika je za života 1845 god. podgao Crkvu-kapelu posvećenu Petru Cetinjskom, sa željom da u njoj bude sahranjen. Nakon smrti Njegoševo telo se nalazilo u Cetinjskom manastiru da bi 1855 god. bilo preneto na Lovćen. Kapelu su tokom Prvog svetskog rata srušili Austirjanci 1916 god. a Njegoševi ostaci preneti su u Cetinjski manastir.
Crna_Gora_Putovanja_2020_Lovcen_Obilazak_povoljno_akcija_First_minute_planinarenje
Pogled sa vrha na Bokokotorski zaliv
Godine 1925 završena je obnova mauzoleja da bi Njegoševi ostaci septembra iste godine bili vraćeni na Lovćen. Nakon drugog svetskg rata dolazi do obnove kapele ali i izgradnje novog mauzoleja prema nacrtima Ivana Meštorvića u stilu Bečke secesije. Zbog finansijskih razloga ali i brojnih nesuglasica novi mauzolej završen je tek 1974 god.
Crna_Gora_Putovanja_Lovcen_Njegos_Mauzolej_Leto_2020_Obilazak_autobusom
Karijatida na mauzoleju
U predvorju mauzoleja postavljene su dve kamene karijatide teške 7.5 tona. U samom mauzoleju nalazi se figura Njegoša težine 28 tona, izrađena od izuzetno kvalitetnog mermera. U kripti mauzoleja nalazi se grob sa posmrtni ostacima Petra II Petrovića Njegoša.
Crna_Gora_Putovanja_Njegosev_grob_Autobusom_Prestonica_Vladika_akcija_povoljno
Grob Petra II Petrovića-Njegoša
Pored mauzoleja nalazi se vidikovac sa koga se vidi Jadransko more i delovi Bokokotorskog zaliva. Predivan pogled se pruža i na Crnogorska brda kojima dominira siva boja krečnjaka ali i zelena koju čini malobrojna vegetacija. Vetar koji neperstano duva sa izuzetnim pogledom predstavlja pravi doživljaj koji može dopuniti samo neki od stihova iz Gorskog vijenca. Obilazak Lovćena može se lako organizovati prilikom putovanja na crnogorsko primorje gde leto provodi veliki broj naših turista.
Crna_Gora_Putovanja_Obilazak_Lovcen_Vladika_Evropski_gradovi_Izlet_1.Maj_2020
Monmumentali spomenik vladike

Fotografije: oktobar 2013