Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

Evropski gradovi

Evropski gradovi

Blog thumbnail

  Stari kontinent Evropa centar je svetskih zbivanja gotovo 3000 godina. Tokom svoje burne istorije od kamenog doba preko rimljana do mračnog srednjeg veka i industrijske revolucije evropski narodi bili su pokretači kulturnog razvitka. Nigde na zemaljskoj kugli ne postiji toliko različitih jezika i kultura koji se mogu obići na relativno malom prostoru. Obilazakom slavnih

Blog thumbnail

Evropske metropole

Evropske metropole

Blog thumbnail

Evropske metoropole        Mnoge gradove na Evropskom kontinentu možemo nazvati metropolama jer neke su to i danas na neke su to bile u prošlosti. Metropole su centri moći i kulture koje šire svoje uticaj na manje gradove, narode i države. Sve prestone države Evrope mogu se staviti na spisak metropola. Obilaskom ovih gradova

Blog thumbnail

Ex-YU

Ex-YU

Blog thumbnail

History Ancient history and settlement. Main article: History of the Maldives § Early Age. The first Maldivians did not leave any archaeological artifacts. Their buildings were probably built of wood, palm fronds and other perishable materials, which would have quickly decayed in the salt and wind of the tropical climate. Moreover, chiefs or headmen did not