Grčka – Atina, Akropolj, Panteon

U srcu glavnog grada Grčke nalazi se jadan od najpoznatijih arheoloških lokaliteta Akropolj. Akropolis u prevodu znači grad na brdu, a često po uzoru na Grčki Akropolj gornji grad mnogih trvrđava naziva se baš tako, Akropolj. Ostaci jednog od najlepših hramova posvećenih zaštitnici grada boginji Atini nalaze se na platou 300 x 150 m, na 150 m nadmorske visine.

Grcka_Leto_2020_izlet_atina_autobusom_first_minute_akcija

Ovi prostori bili su naseljeni još u periodu neolita, ali i tokom bronzanog doba. Prve zidine koje su štitile Akropolj podignute u XIII pre. n.e. Partenon je najlepša građevina na Akropolju, i predstavlja centar nekada moćne Grčke države. Hram je sagrađen između 447 i 438 god. pre. n. e. kao deo velikog Periklovog građevinskog poduhvata u prestonici. Na ovom mestu pre ovog nalazila su se dva Partenona, prvi je bio sagrađen oko 570 god. pre. n.e. a drugi posle bitke na Maratonu oko 490 god. pre. n.e.

Grcka_Letovanje_2020_izlet_atina_autobusom_last_minute_akcija

Vreme kada je današnji Partenon podignut naziva se zlatno Periklovo doba. Arhitekte koje su projektovale Partenon zvale su se Iktinos i Kalikrat, dok je poznati skulptor Fidija dizajnirao skulpturalnu dekoraciju na hramu. Hram se smatra vrhuncem razvoja dorskog stila a njegove dekorativne skulpture predstavljaju najvažnija dela antičke Grčke umetnosti. Partenon ima pravougaonu osnovu sa kolonadama stubova koje su povezane arhitravnim gredama. Na užim stranama nalazili su se zabati koje su krasile kompozicije gotovo idelano isklesanih skuptura Grčkih bogova.

Grcka_Leto_2021_jednodnevni_izlet_atina_minibusom_first_minute_povoljno

Partenon je svakako bio hram ali i trezor u kome su se čuvale brojne dragocenosti koje su prinošene zaštitnici grada, Atini. Hram je u VI veku korišćen kao hiršćanska crkva posvećena Bogorodici. Partenon je postao važno mesto hodočasnika odmah iza Carigrada, Soluna i Efesa. Sredinom XV veka dolaskom Osmanlija na ove prostore Partenon je pretvoren u džamiju.

Grcka_odmor_Letovanje_izlet_atina_autobusom_first_minute_popust

Ova monumetalna građevina koja je prživela brojne modifikacije kasnijih osvajača pod zaštitim je uneska od 1987 god. Atina je danas milionski prestoni grad ali Akropolj i Partenon nikada nisu izgubili svoju centralnu poziciju i značaj za Grčko stanovništvo. Obilaskom Atine shvatićete kako su ljudi pre više od 2500 god. od kamena isklesali hram idealnih proporcija koje govore o velikom znanju i veštini graditelja klasičnog doba.

Grcka_Leto_2020_izlet_atina_autobusom_first_minute_povoljno_vodic

Fotografije: avgust 2017