Italija – Ravena, mauzolej Gale Placidije

Grad Ravena se nalazi u italijanskoj pokrajni Emilija-Romanja na severu Italije, i danas broji nešto više od 158 000 ljudi. Zaštitnik grada je Apolinarije ravenski učenik apostola Petra. Prvi poznati stanovnici bili su Umbri i Etrurci. Grad postaje rimska kolonija 89 pre.n.e. Imperator Trajan gradi 70 km akvadukt krajem drugog veka.

Italija_Ravena_Mauzolej_Gale_Placidije_autobusom_evropski_gradovi_akcija
Mauzolej spolja ne odaje utisak veličanstvene građevine koja krije jedne od najlepših mozaika na svetu

Od 402-476 grad Ravena postaje prestonica zapadnog rimskog carstva. Početkom V veka grad je imao oko 50 000 ljudi. Prestonica je premeštena u Ravenu zbog bezbednosnih razloga, u Raveni je tada bilo močvarno tlo a 409 Alarih zaobilazi Ravenu i napada Rim 410 god. velikih Justinijanovih ratova za oslobođenje zapadnih delova carstva 554 god.

Italija_Ravena_San_VItale_Gale_Placidije_minibus_evropske_metropole
Na severnoj potkupoli nalazi se ranohrišćanski pod kojim je po legendi pobedio car Konstantin

Ravena postaje prestonica vizantijske Italije. U ovo vreme nastaju brojni spomenici: bazilika San Vitale i San Apoloniare u Classu. Langobardi zauzimaju Ravenu 712 i konačno 751 god. ovo osvajanje predstavlja kraj vizantijske uprave na zapadu. U gradu postoji 8 spomenika kulutre koji se nalaze na Uneskovom listi a jedano od njih je Mauzolej Gale Placidije.

Italija_Ravena_Emilia_Romanja_Minibusom_evropski_gradovi_last_akcija
Na centralnom delu potkupola nalaze se prozori koji su jedini izvor svetlosti u mauzoleju

Gala Pacidija je rođena u Solunu 388 god. bila je Teodosijeva kćerka i sestra imperatora Honorija. Ona je umrla u Rimu a nakon smrti njeno telo preneseno u muzolej u Raveni. Zgrada mauzoleja u osnovi predstavlja latinski krst. Spolja predstavlja jednostavnu građevinu dok se u unutrašnjosti nalazi jedan od najlepših mozaika ranog hrišćanstva.

Italija_Ravena_Gala_Placidija_autobusom_evropski_gradovi_akcija_povoljno
Kupola mauzoleja ukrašena je zlatnim krstom u centralnom delu

Kupola simbolizuje plavo nebo sa zlatnim zvezdama. Obilazak grada Ravene vas uvodi u magični svet mozaika. Iako su izrađeni pre godovo više od 1.5 milenujuma i danas predstavljaju najviše mozaičko umetničko dosignuće koje će vas kombinacijom plave i zlatne boje odvesti u jedan nestvaran svet.

Italija_Ravena_Mauzolej_Gale_Placidije_minibus_evropski_gradovi_popust
Mauzolej je malih dimenzija tako da male grupe ulaze na svakih 10 miuta

Fotografije: April 2017