Italija – Sicilija, Palermo, katedrala Monrele (duomo)

Sicilija je najveće ostrvo u Sredozemnom moru i jedno od najgušće naseljenih ostrva. Nalazi se oko 160 km severostočno od Tunisa (Severna Afrika). Od kopna je odvojena Mesinskim moreuzom 3 km širokim na severu i 16 km širokim na jugu. Glavni grad je Palermo (660 000 stanovnika). Sicilija je autonomni region sa specijalnim statusom u okviru Italije.

Italija_Sicilija_Palremo_Monreale_Katedrala_autobusom_akcija
Duomo Monreale, na trgu Vilhajma II i Vitoria Emanuela II

Sicilija je najveća pokrajnau Italiji. Tokom istorije, Sicilija je smatrana teritorijom od posebne važnosti zbog uloge koju je imala u trgovini Sredozemnim morem kroz vekove. Katedralnu crkvu grada poznatu i kao duomo Monreale, sagradio je Vilijam II, a izgradnja je trajala od 1174 do 1182 god. Crkva je posvećena Maloj gospojini.

Italija_Sicilija_Palremo_Katedrala_Evropske_Metropole_first_minute
Unutrašnjost hrama sa kolondama koje dele crkvu na tri broda

Crkveni kompleks je zbog svoje lepote i gotovo savršenih mozaika upisan na listu Uneskove baštine 2015 god. Crkva ima grandiozne dimenzije i to 102 x 40 m. Prema legendi dok je Vilijam bio u lovu zaspao je ispod drveta i tada mu se ukazala devica Marija i zatražila od njega da na tom mestu podigne crkvu, kad je drvo isečeno kako bi započeli gradnju u korenu su pronašli veliko blago.

Italija_Sicilija_Palremo_Monreale_Evropski_gradovi_minibus_povoljno
Izvanredni mozaici prikazuju scene iz starog zaveta, konkretno Nojeva barka

Iako je crkva bila završena u XII veku naknadno je dograđivana sredinom XIII veka. Crkva je građena veoma raskošno sa upotrebom zlata i mermera. Stubovi u crkvi su uglavnom korintski. Tokom XVI veka izgrađen je novi renesansni portik. U crkvi se nalazi 6 500 m2 mozaika u vizantijskom stilu koji su nastali od kraja XII veka do sredine XII veka.

Italija_Sicilija_Palremo_Monreale_autobusom_akcija_last_minute
Detaljni prikaz Hrista Spasitelja predstavlja pravo remek delo

U polukupoli apside dominira figura Hrista sa devicom Marijom koja sedi sa detetom a pored nje se nalaze Sv. Pavle i Sv. Petar. Ktitor crkve Vilijam je sahranjen u njoj u raskošnom porfirnom sarkofagu. Unutar crkve su tokom XVII i XVIII veka dodate dve barokne kapele. Ova veličanstvena crkva će na vas ostviti poseban utisak a pogotovo jer ćete imati osećaj da se nalazite u pravoslavnoj crkvi zbog načina izrade mozaika (istočni-vizantijsko način predstavljanja sevetitelja).

Italija_Sicilija_Monreale_Katedrala_lajlepsi_vizantijski_mozaici
Zlatne kockice samo pojačavaju osećaj monumentalnosti mozaičkih figura

Fotogrfije: maj 2019