Nemačka – Berlin, Checkpoint Charlie

Nemačka – Berlin, Checkpoint Charlie

Glavni grad Savezne Republike Nemačke je Berlin koji danas ima skoro 4 miliona stanovnika. Nakon završetka Drugog svetskog rata grad je podeljen a njegov istočni deo postao je prestonica Istočne Nemačke (DDR). Glavni grad zapadne Nemačke bio je Bon kojoj je pripadao i zapadni deo Berlina koga je okruživala teritorija Istočne Nemačke. Berlinski zid izgrađen je 1961 god. i bio je dugačak 155 km.

Nemacka_Berlin_carli_cekpoint_evropske_metropole_autobusom_akcija

Nakon izgradnje zida zvanični prelazi postali su jedino mesto prelaska sa jedne strane na drugu. Veliki broj ljudi na različite načine je prelazio sa istočne na zapadnu stranu. Pre izgradnje zida u periodu od 1949 do 1962 god. iz Istočne Neamačke prebeglo je oko 2.5 miliona ljudi što je činilo oko 20% ukupnog stanovništva. Naknon izgradnje zida od 1962 do 1989 god. svega 5000 ljudi je uspelo da prebegne na zapadnu stranu.

Nemacka_Berlin_carli_cekpoint_evropski_gradovi_autobusom_popust

Na liniji koja je razdvajala grad bilo je više prelaza od kojih je najpoznatiji Prelaz Čarli (Checkpoint Charlie). Prelaz Čarli se nalazio na raskrsnici Friedrichstraße, Zimmerstraße i Mauerstraße. Prelaze je imao jednu rampu i bio je namenjen za pešake i automobile. Saveznici su prelaz nazivali „C“ što je u NATO abecedi bila skraćenica od Charlie, dok su Sovjeti nazivali ovaj prelaz samo Friedrichstraße.

Nemacka_Berlin_carli_cekpoint_evropske_metropole_minibusom_first_minute

Ovaj prelaz bio intenzivno korišćen a ujedno i najčešće predstavljan na filmovima i u knjigama. Nedaleko od prelaza na zapadnoj strani nalazio se poznati kafe Adler u kome su često sedeli Saveznički vojnici i odakle se pružao širok pogled na prelaz i Istočni Berlin. Berlinski zid srušen je 1989 god. a prelaz Čarli je uklonjen godinu dana kasnije. Nakon što grad počinju obilaze turisti sa svih strana sveta, prelaz je verno rekonstruisan i postaje jedna od atrakcija grada Berlina.

Nemacka_Berlin_carli_DDR_cekpoint_evropske_metropole_autobusom_povoljno

Nedaleko od prelaza 2006 god. otvorena je stalna postavka na otvorenom koja je posvećena životu u podeljenom gradu od 1961 do 1989 god. Iako je zid postavljen kao jedna vrsta kazne za sve što je Nemačka uradila tokom Drugog svetskog rata on je ujedno i delio dva različita politička sistema koje je su organizovali ljudi koji pripadaju istom narodu.

Nemacka_Berlin_carli_cekpoint_evropske_metropole_autobusom_last_minute

Fotografije: novembar 2011