Nemačka – Xanten, Colonia Ulpia Traiana

Nemačka – Ksanten (Xanten) – Colonia Ulpia Traiana

Na sevro-zapadu Savezne Republike Nemačke nalazi se pokrajna Severna Rajna-Vestfalija. Najveći grad u pokrajni je Keln od koga se 100 km severno nalazi naš grad Ksanten, nedaleko od Holandske granice. Okolina grada bila je naseljena 2000 god. pre. n.e, a prvi pisani izvori potiču iz 15. god. pre.n.e kada su rimljani na obalama Rajne osnovali pogranično utvrđenje Kolonija Ulpija Trajana koje je status Kolonije zadobilo krajem I veka.

Nemacka_Xanten_rimski_logor_Evropski_gradovi_autobusom_akcija_first_minute
Slika idealne rekonstrukcije rimskog logora na limesu – Colonia Uplia Traiana

Početkom II veka grad je postao druga po važnosti trgovačka luka u provinciji Donjoj Germaniji, jedina značajnija je bila Kolonija Agripenzis (današnji grad Keln). Početkom drugog veka legija XXX Ulpia Victrix koju je formirao Trajan radi osvajanja Dakije prebačena je u Ksanten nakon završetka Dačkih ratova.

Nemacka_Xanten_Colonia_Ulpia_Traiana_tr_Evropski_gradovi_autobusom_last_minute
Severna kapija grada rekonstruisana je na osnovu ostatka zidova u temeljnoj zoni

Krajem III veka grad je gotovo u potpunosti stradao u sukobu sa Germanskim plemenima. Kolonija je imala svoju luku, brojne hramove, amfiteatar, terme, vojne barake i brojne druge infrastrukturne objekte koji su činili jedan rimski grad. Grad je postojao sve do početka V veka kada je stradao u brojnim sukobima sa Germanskim pelemenima.

Nemacka_Xanten_rimski_logor_Evropske_metropole_autobusom_akcija_first_minute
Brojni sitrni nalazi pronađeni su tokom arheloških iskopavanja

Najvažnije građevine su rekonstruisane ali i delovi zidina i brojne kapije. U centralnom delu logora nalazi se arheološki muzej u kome su sačuvani brojni pokretni nalazi koji su pronađeni prilikom iskopavanja. Arheološki park Ksanten predstavlja jedan od najvećih muzeja na otvorenom i opremnjen je modernom infrastrukturom za prezentaciju rimskog načina života.

Nemacka_Xanten_rimski_logor_Evropski_gradovi_minibus_akcija_last_minute
Maketa grada za vreme ekonomskog procvata sredinom II veka

Veoma mali broj ostataka grada sačuvan je do danas ali uz pomoć moderne nauke i velikog arheološkog muzeja imate priliku da na pravi način doživite običan dan u rimskom logoru na granici ogromnog carstva.

Nemacka_Xanten_Reka_Rajna_limes_Evropski_gradovi_autobusom_akcija_Last_minute
Deo zidina koje su štitile rimski logor i grad obnovljene su u potpunosti

Fotografije: januar 2020