San Marino Utvrdjenje gradski muzej

San Marino – targovi prošlosti, gradski muzej

San Marino – targovi prošlosti, gradski muzej

Muzej San Marina nalazi se u starom srednjovekovnom jezgru grada na trgu Titano br. 1. Muzej je osnovan u drugoj polovini XIX veka zaslugom grofa Luiđija Cibrario.

San_Marino_Utvrdjenje_gradski_muzej_evropski_gradovi_autobusom_akcija
Statua slobode je simbol države San Marino, mermer iz Karare 1876 godina

Zvanično otvaranje bilo je 1899 god. u objektu Palaco Valoni. Nakon jednog veka muzej je 2001 god. premešten u Palaco Pergami Peruci i svečano otvoren 18. marta.

San_Marino_Utvrdjenje_gradski_muzej_evropske_metropole_autobusom_akcija
Ulomci praistorijske keramike svdoče ranom naseljavanju ovih prostora

Deo muzejske zbirke sakupljen je u San Marinu a drugi deo predstavljaju pokloni brojnih država od 1865 do danas. Današnji muzej ima tri sprata koji su podeljeni prema periodima.

Italija_San_Marino_Utvrdjenje_gradski_muzej_evropski_gradovi_autobusom_povoljno
Nakit iz perioda ranog srednjeg veka, seoba naroda

Na prizemlju se nalazi arheologija San Marina, prvi sprat je posvećen umetnosti u San Marinu, dok se na drugom i trećem spratu nalaze pokloni država kao i numizmatička zbirka.

Italija_San_Marino_Utvrdjenje_gradski_muzej_evropski_gradovi_autobusom_povoljno
Smrt u snu

Iako je ovaj muzej u suštini mali on pokriva period od neolita do današnjih dana sa kvalitetnim nalazima koji na odličan način prezentuju prošlost najstarije republike.

San_Marino_Utvrdjenje_gradski_muzej_evropski_gradovi_autobusom_last_minute
Svaki kamen u ovom gradu ima svoju priču

 

Fotografije: april 2017