Slovenija – Ljubljana, gradski zamak

Slovenija – Ljubljana, gradski zamak

Ljubljana je glavni grad Sovenije i danas ima oko 300 000 stanovnika. Brdo iznad grada na kome se nalazi tvrđava naseljavali su Iliri i Kelti još krajem drugog milenijuma pre. n.e. Ove prostorer zauzeli su rimljani i osnovali grad Emonu koji je postojao sve do kraja V veka. Prvo srednjovekovno utvrđenje podignuto je u XI veku.

Slovenija_Ljubljana_stari_grad_evropske_metropole_autobusom_akcija

Najstariji pisani izvor koji pominje utvrđenje potiče iz sredine XII veka (list „imena mrtvih“), danas se nalazi u arhivu katedrale u Udinama. Do sredine XII veka tvrđava je pripadala porodici Sponhajm a pominje se kao najvažnije utvrđenje u Kranjskoj oblasti. Zamak je gotovo u potpunosti promenio svoj izgled kada je u XV veku podignuto novo veće utvrđenje.

Slovenija_Ljubljana_utvrdjenje_evropski_gradovi_autobusom_first_minute

Tokom XVII veka dograđene su nove kule i tada utvrda dobija današnji izgled. Osnovna uloga utvrđenja je bila da zaštiti grad od Turaka ali i da bude sigruno sedište lokalnih aristokratskih vladara. Za vreme Napoleonovih ratova u gradu borave francuske trupe. Početkom XIX veka grad pripada Austrijskom carstvu a utvrđenje je korišćno kao zatvor.

Slovenija_Ljubljana_tvrdjava_evropske_metropole_autobusom_last_minute

Početkom XX veka tvrđavu otkupljuje opština Ljubljana i ona postaje nacionalno dobro. Tvrđava se sastoji od više kula od kojih su najpoznatije toranj Strelaca i Erazmov toranj. Unutar zidina nalazi se i kapela Sv. Đorđa koja je sagrađena krajem XV veka. Veliko dvorište je odličan prostor za brojne kulturne i zabavne manifestacije koje se organizuju u gradu.

Slovenija_Ljubljana_gornji_grad_evropske_metropole_minibusom_akcija

Krajem 2006 god. sagrađena je uspinjača koja predstavlja glavnu vezu trvđave i pešačke zone grada. Gradska tvrđava se vidi gotovo iz svake manje ulice i prestavlja centralnu osu grada, tako ga mnogi posetioci požele da je obiđu a tokom obilaska imaju mogućnost da nakon prelepog pogleda dožive Ljubljanu na jedan poseban način.

Slovenija_Ljubljana_grad_na_brdu_metropole_autobusom_povoljno

Fotografije: oktobar 2019