Srbija – Fruška gora, Manastir Novo Hopovo

Srbija – Fruška gora, Manastir Novo Hopovo

Manastir je posvećen prenosu moštiju Sv. Nikole. Novo Hopovo predstavlja važno kulturno središte i sedište episkopa od svog osnovanja početkom XVI veka. Sadašnja crkva podinuta je (obnovljena) 1576 god. dok se starija sakralna garđevina pominje 1541 god. u pisanim izvorima. Prenos moštiju Sv. Teodora Tirona obaljeno je 1555 god. ovom prilikom preneseno je celo telo osim šake svetca.

Srbija_manastir_Novo_Hopovo_jednodnevni_izlet_atuobusom_akcija_povoljno

Teodor Tiron je bio prvi zaštitnik grada Venecije. Stradao za veru hristovu 306 god, a srpska crkva ga proslavlja 17. februara. Ktitorom manastira smatra se Đorđe Branković koji je doveo poznate slikari sa Svete Gore koji su freskopisali manastir. Crkva (oltar i naos) su prvi put oslikani 1608 god. dok je priprata oslikana nešto kasnije 1654. god. (pozlaćene freske).

Srbija_manastir_Novo_Hopovo_jednodnevni_izlet_atuobusom_akcija_popust

Freske u priprati ukazuju na povratak tradiciji. Manastir stradao krajem XVII veka (1684-1688 god.) priliko osvete Turaka nakon velikog rata. Tokom nemirnih vremena monasi (njih preko stotinu) su sa moštima prebegli u Šabac a vratili su se nakon obnove manastira 1728 god. Tokom ove obnove izgrađena je i velika trpezarija. Barokni konaci izgrađeni su na nagibu tj. prilagođeni terenu.

Srbija_manastir_Novo_Hopovo_odmor_izlet_atuobusom_akcija_popust

Ikonostas je izrađen sredinom XVIII veka u baroknom stilu, 1770 god. oslikao ga je Teodor Kračun a delovi dekoracija bili su pozlaćeni. Tokom drugog svetskom rata manastir je stradao a na ikonostasu je sačuvano svega 17 od ukupno 61 ikona koliko ih je bilo pre stradanja. Nakon rata opsežna rekonstrukcija obavljena je 1949 god. a ovom prilikom je otkriven stari živopis i ostaci starije crkve.

Serbia_monastery_New_Hopovo_excursion_izlet_atuobusom_akcija

 

Manastir je upisan na listu nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja. U ovom manastiru se zamonašio Dimitrije Obradović i dobio ime monah Dositej, veliki srpski prosvetitelj i osnivač velike škole koja je preteča Beogradskog Univerziteta. Dositej je napisao himnu ustaničke Srbije – Vostani Serbie. Manastir Novo Hopovo je kroz nemirna vremena više puta stradao ali ga je svaki put obnavljao verni narod obnavljajući tako i svoju dušu čuvajući pravolavni plamen na ovim prostorima.

Srbija_manastir_Novo_Hopovo_jednodnevni_izlet_minibusom_nagradna_igra

Fotografije: jul 2018