Srbija – Kuršumlija, manastir Sv. Nikole

Srbija – Kuršumlija, manastir Sv. Nikole

Kuršumlija je grad na jugu Srbije u Topličkom okrugu i danas ima oko 13 000 stanovnika. Ova oblast bila je naseljena za vreme neolita a najpoznatiji arheološki lokalitet mlađeg kamenog doba je Pločnik koji se nalazi 13 km severo-istočno od grada. Za vreme rimljana ovi prostori bili su na granici provincija Dalmacija i Gornja Mezija a sam grad Kuršumlija zvao se Ad Fines. Tokom srednjeg veka grad je bio prva prestonica Stefana Nemanje. On je sagradio dva manastira koji su posvećeni, presvetoj Bogorodici i svetom Nikoli.

Srbija_Kursumlija_Crkva_sv.Nikole_jednodnevni_izlet_autobus_akcija
Pogled na istočnu stranu crkve Sv. Nikole u Kuršumliji

Manastir svetog Nikole prva je zadužbina Stefana Nemanje dok još uvek nije proglašen velikim županom. Manastir je sagrađen između 1159 i 1166 god. na bregu iznad ušća reke Banjske u Toplicu. Način gradnje manastriske crkve predstavlja jak uticaj vizantijskog stila ali i blagog uticaja romaničkog stila koji dolazi sa primorja, tako da crkva predstavlja na svojstven način preteču Raškog stila.

Srbija_Kursumlija_Crkva_sv.Nikole_jednodnevni_izlet_autobus_povoljno
Simboli crkve nekada su bila dva vitka zvonika od kojih je jedan obnovljen a drugi još uvek čeka svoj red

Prilikom arhitektonske analize prema načinu gradnje crkvka ima sličnosti sa Nikejskom crkvom Sv. Sofije ali i sa brojnom Carigradskim crkvama. Na crkvi su dominantna dva visoka zvonika od kojih je jedan obnovljen do pola a kao najbliža analogija što se tiče zvonika, navodi se crkva Sv. Trifuna u Kotoru. Crkva je jednobrodna građevina sa velikom kupolom iznad centralnog dela broda. Oltarski prostor je podeljen na tri dela a sa spoljne strane jasno se uočavju tri apside.

Srbija_Kursumlija_Crkva_sv.Nikole_jednodnevni_izlet_minibus_akcija
Kralj MIlutin je dobradio bočnu kapelu početkom XIV veka

Stefan Prvovenčani dozidao je spoljnu pripartu kao i dva visoka zvonika, da bi kralj Milutin početkom XIV veka dozidao kapelu sa severne strane. Što se tiče freskopisa on je otkriven samo u fragmentima tokom rekonstrucije crkve i ukazuje na kompozicije približne onima koje su nastale u XIV veku. Za vreme vladavine Stefana Nemanje u manastiru se nalazila važna prepisivačka škola. Tokom prve velike seobe Srba manstir je opusteo a olovni krov su skinuli Turci tako da je započeo dug period stradanja svetinje.

Srbija_Kursumlija_Stefan_Nem_sv.Nikole_autobus_akcija
Kupola crkva nažalost nema nijednu očuvanu fresku ali igra svetlosti u njoj izaziva divljenje
Srbija_Kursumlija_Crkva_sv.Nikole_jednodnevni_izlet_autobus_akcija
Nadamo se kompletnoj obnovi kako bi ova crkva zablisala u punom slaju kao kada je osveštana za vreme Stefana Nemanje

Crkva je ponovo pokrivena tek 1910 god. Velika rekonstrukcija čitavog kompleksa započela je nakon drugog svetskog rata a radovi su sa prekidima trajali sve do 2003 god. Danas se često pominje detaljna obnova crkve i čitavog kompleska koji to svakako zaslužuje. Ako se nalazite na jugu Srbij obavezno posetite ovu svetinju koja iako je umnogome izgubila svoj fizički sjaj i dalje predstavlja prvu zadužbinu Stefana Nemanje a to svakako ima veliki značaj.

Fotografije: septembar 2012