Srbija – Lebane, Caričin grad – Justiniana Prima

Srbija – Lebane, Caričin grad – Justiniana Prima

Na jugu Srbije nedaleko od Lebana nalazi se ostaci slavnog grada Justiniana Prima. Arheološko nalazište „Caričin Grad“ predstavlja ostatke jednog od najznačajnijih ranovizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkana iz VI veka. Caričin Grad je, zahvaljujući svojoj ustanovljenoj crkvenoj i vojnoj arhitekturi, urbanom planiranju, gradnji kuća i velelepnim ostacima materijalne kulture predstavlja značajno dostignuće ranovizantijske civilizacije.

Srbija_Lebane_Justinijana_prima_caricin_grad_izlet_autobus

Ranovizantijski svet počivao je na rimsko-grčkoj tradiciji i crkvi. Grad je bio administrativni i vojni centar i episkopsko sedište Ilirske provincije Justinijane Prime, koji danas predstavlja jedno od najznačajnijih ranovizantijskih arheoloških nalazišta na Balkanu.

Srbija_caricin_grad_jednodnevni_izlet_autobusom_akcija

Justiniana Prima – Caričin Grad je bila na vrhuncu slave svega osam decenija, od 535. do 615. godine, prostirući se na površini od 42000 m2. Grad je Sagradio veliki rimski imperator Justinijan koji se ujedno smatra i poslednjim rimskim i prvim Vizantijskim carem.

Srbija_caricin_grad_izlet_justinijan_veliki_akcija_povoljno

Na teritoriji današnje Srbije rođeno je 18 rimskih imperatora od kojih su najznačajniji Konstantin Veliki i Justinijan Veliki. Justinijan je poznat po velikim osvajanjima odnosno oslobađanja Zapadnog dela Rimskog carstva od varvara ali i po donošenju odnosno reformi rimskih zakona.

Serbia_Caricin_grad_izlet_justinijan_veliki_arheoloski_lok

Ovaj značajni arheološki lokalitet predstavlja jedan od poslednjih velikih rimskih građevniskih poduhvata na našim prostorima. Odlična lokacija, očuvanost akropolja i mozaika kao i verne rekonstrukcije otvoriće vam jedan davno zaboravljeni rimski svet.

Srbija_caricin_grad_izlet_Teodora_akcija_popust

Fotografije: jul 2018