Srbija – manastir Rača pored Drine

Manastir se nalazi u podnožju planine Tare udaljen 3 km od reke Drine. Prema predanju manastir je podigao kralj Dragutin 1276 god. Manastir Rača je više puta stradao a najviše za vreme pada Despotovine (1459 god.) i za vreme prve velike seobe Srba (1690 god).

1_Srbija_Drina_manastir_Raca_jednodnevni_izlet_autobusom_povoljno

Tokom srednjeg veka u manastiru je radila Račanska prepisivačka škola. Turski putopisac Evlija Čelebija zabeležio je da je u prepisivačkoj školi radilo više stotina kaluđera prepisivača. Manastir Rača je prvi put obnovljen krajem XVIII veka da bi poslednja veća obnova bila obavljena sredinom XIX veka.

2_Srbija_Drina_manastir_Raca_jednodnevni_izlet_autobusom_akcija

Ličnost koja je neraskidivo vezana za manastir je njegova arhimandrit hadži Melentije koji je oranizovao obnovu i koji je okupljao verni narod oko manastira. Melentije Stevanović kako mu je bilo pravo ime bio je jedan od vođa pravog srpskog ustanka i vojvoda Sokolske nahije.

3_Zapadna_Srbija_Drina_manastir_Raca_jednodnevni_izlet_minibusom_putovanje

Novi živopis i ikonostas potiču iz sredine XIX kada je podignuta i velika kula zvonara. Tokom Drugog svetskog rata manastir su spalili Bugari kada je opljačkana riznica. Ovom prilikom nije odnešeno Miroslavljevo jevađelje koje je tokom ratnih godina čuvano u manastiru.

4_Srbija_Drina_manastir_Raca_jednodnevni_izlet_autobusom_hadzi_Melentije

Patrijarh Plavle je nekoliko puta dok je bio monah boravio u manastiru Rača. Predivno okruženje manastira u zagrljaju planina predstavlja pravo mesto za mir i molitvu.

5_Srbija_Drina_manastir_Raca_vikend_izlet_odmor_obilazak_manastira

Fotografije: april 2021