Beogradska tvrđava predstavalja centar svih dešavanja u kontinuitetu nešto više od dva milenijuma. Kasnije se gradski centar postepeno širio u zavisnosti od potreba vlastodržaca. Tvrđava i njeno okruženje predstavlja kompleksan arheološki lokalitet čiji kulturni slojevi i danas svedoče o bogatstvu i moći naroda koji su svojevemeno gospodarili gradom. Upravo zbog kompleksnosti lokaliteta moguće je organizovati širok spektar arheoloških i istorijskih tura kojima ćemo dati zajednički naziv – pešačke ture Beograd.

Pešačke ture Beograd se tiču obilaska kulturnog nasleđa grada koje je najčešće vezano za gardsku tvrđavu i njeno bliže okruženje. Na prostoru grada do danas je zadržan rimski koncept koji je jasno delio vojni od civilnog dela grada iako je tokom srenjeg veka deo civilnog stanovništva uživao zaštitu moćnih bedema. Na prostoru Beogradske tvrđave počekom drugog veka nalazio se rimski kastrum (Singidunum) u kome je bila smeštena IV Flavijeva legija koja je imala oko 5000 legionara. Nakon burne seobe naroda na ušću Save u Dunav različiti narodi podizali su svoja utvđenja. Tokom kasnog srednjeg veka veliki graditeljski poduhvat započeo je despot Stefan Lazarević, čiji su ostaci i danas prepoznatljivi a uglavnom se ogledaju u bedemima gornjeg grada. Krajem XV veka gradom upravljaju Mađari sve dok pod bedeme grada nije stigao Sulejman veličanstveni sa svojom vojskom. Nakon pada Beograda pod Osmansku vlast novi vladari dograđuju utvrđenje međutim najveći uticaj na arhitekturu tvrđave ostavile su austrijske arhitekte koje su početkom XVIII veka od starog srednjovekovnog utvrđenja napravili modernu vojnu utvrdu po najvišim standardima toga doba.

Prestonica Srbije sa svojom burnom prošlošću i bogatim kulturnim nasleđem je kao stvorena da se baš ovde organizuju najinteresantnije ture u okviru našeg koncepta pešačke ture Beograd. Na prostoru Beogradske tvrđave ali i ispd nje, zatim na prostoru Kalemegdanskog parka, Knez Mihajlove ulice do trga Republike odvijao se život grada pod različitim vladarima. Danas imamo brojne pisane izvore koje svedoče o slavnim borbama za važnu stratešku tačku iznad ušća Save u Dunav.

Tokom pešačke ture Beograd imaćete priliku da čujete brojne istinite priče ali i legende koje privlače veliki broj posetilaca iz čitavog sveta. Turisti rado žele da saznaju više o „bregu za razmišljanje“ ili Fićir bajir-u kako su Turci nazivali breg iznad ušća. Saznajte još mnogo toga o Beogradu u okviru koncepta pešačke ture Beograd sa profesionalnim vodičima koji koji iznad svega vole svoj grad.

Pogledajte naše pešačke ture:

Mala Beogradska tura

0 reviews