apolonov hram didima

Turska, Didima čudesni hram Boga Apolona

Turska – Didim, Apolonov hram

Grad se nalazi u Turskoj provinciji Ajdin i izlazi na obale Egejskog mora. Danas u gradu Didimu živi oko 26 000 stanovnika. Ime grada potiče od atičkog imena Didima. Ovi prostori naseljeni su još u neolitu. Prve poznate grčke kolonije na ovima prostorima osnovali su Grci sa Krita i iz Mikene oko 1600 god. pre. n.e.

Turska_Kusadasi_Izlet_Didima_Akcija_autobusom_Povoljno
Ostaci Apolonovog hrama u Didimi

Egejska obala Male Azije bila je intezivno naseljena u antičkom periodu (Likijci, Persijanci, Grci, Seleukidi, Rimljani). Čitava Mala Azija i njena Egejska obala bile su pod vlašću Vizantije više od 1000 god. sve do dolaska Osmanlija 1413 god. Mesto je poznato jer se u njemu nalazi jedan od najvećih antičkih hramova posvećenih bogu Apolonu koji je sagrađen u Jonskom stilu.

Turska_Kusadasi_leto_2020_Izlet_Didima_Akcija_autobusom_Povoljno
Dekoracije monumentalinih stubova na hramu

Prvobitni Apolonov hram stradao je početkom V veka za vreme rata sa Persijancima. Nakon što je Aleksanadr Veliki pobedio Persijance počela je izgradnja novog Helenističkog hrama. Hram nikanda nije završen u potpunosti ali su glavni delovi hrama ukazivali na njegove gigantske razmere krajem drugog veka pre. n.e. Delove hrama dogradio je rimski imperator Hadrijan koji je obožavao grčku umetnost i arhitekturu.

Turska_Kusadasi_Letovanje_First_minute_Izlet_Didima_Akcija_autobusom_Povoljno
Jedan od dva bočna prolaza koji vodi ka unutrašnjosti hrama

Dužina hrama bila je 120 m a bio je visok 25 m. Od ukupno planiranh 122 stuba sagrađena su 72 od kojih neki nisu imali u potpunosti završene dekorativne elemente. Jonski kapiteli isklesani su sa izuzetnom preciznošću. Pored floralnih motiva česte su prestave glava grčkih bogova Zevsa, Artemide i Apolona. Glava Meduze imala je ulogu da zaštiti hram a najdetaljnije je prikazana na frizu hrama. Statua boga Apolona predstavljena je na novcu koji je kovan nedaleko u gradu Miletu.

Turska_Leto_2020_Kusadasi_Izlet_Didima_Apolonov_Hram_Akcija_autobusom_Last_Minut
Unutrašnjost hrama

Didma se nalazi 80 km južno od poznatog turskog letovališta Kušadasi i 70 km severno od takođe popularnog turističkog grada Bodruma. Turska je jedna od omiljenih destinacija naših turista koji često borave u popularim destinacijama kao što su Kušadasi, Bodrum i Marmaras. Tokom letovanja dok odmarate u izuzetnim hotelima u ovim letovalištima imate priliku da vas na izlet do Didima povedu naši predstavnici na destinaciji. Leto 2020 u Turskoj može biti jedinstvena uspomena ukoliko posetite neke od antčkih destinacija kao što je Apolonov hram u Didimi.

Turska_odmor_2020_Kusadasi_Izlet_Didima_Akcija_autobusom_Povoljno
Prvi pogled na monumentalni hram kada uđete u kompkeks

Fotografije: april 2019