Turska – Kušadasi, Efes, Artemidin Hram

Turska – Kušadasi, Efes, Artemidin hram

Klasična umetnost i arhitektura dosegla je vrhunac ljudskog stvaralaštva. Pored brojnih građevina i umetničkih skulptura opšte je poznat spisak koji čini sedam svetskih čuda staroga sveta (velika piramida u Gizi, viseći vrtovi u Vavilonu, Kolos sa Rodosa, mauzolej u Halikarnasu, statua Zevsa iz Olimpije, svetonik sa Farosa i Artemidin hram u Efesu).

Turska_Efes_Artemision_Leto_2020_autobusom_first_minute_akcija

Drugi naziv za veličanstveni hram u Efesu je Artemizion. Iako je danas od Artemidinog hrama ostalo vrlo malo sačuvanih materijalnih ostataka, on je često pominjan u pisanim izvorima tako da imamo mogućnost da stvorimo rekonstrukcije koje će savremenom čoveku preneti svu njegovu slavu. Artemizion je bio najvažniji hram u Efesu.

Turska_Efes_Artemidin_hram_Leto_2020_autobusom_last_minute_akcija

Na ovom mestu pronađeni su ostaci Mikenske kulture i fragmenti keramike iz 13 veka pre.n.e. Najstariji hram podignut je sredinom VII veka i bio je skromnijih dimenzija 13.5 x 3.5 m. Čuveni hram izgrađen je od mermera oko 570 god. pre.n.e. Dimenzije hrama bile su impresivne, dužina 100 m, dok je njegova širina iznosila nešto manje od 60 m.

Turska_Selcuk_anticki_Efes_Artemision_Leto_2021_minibusom_first

Hram su krasili brojni stubovi (oko 106 čija je visina bila 18.4 m) od kojih su mnogi bili ukrašeni reljefnim prikazima. Unutar hrama nalazilo se dvorište u kojem je postojao manji hram gde je bila smeštena nadaleko čuvena Artemidina statua. Ovaj hram stradao je u požaru 356 god. pre.n.e. ali je kasnije obnovljen prema originalnim nacrtima.

Turska_Efes_Artemision_Leto_2020_autobusom_popust_povoljno

Tokom kasne antike hram je najverovatnije korišten kao crkva. Iako malobrojni materijalni ostaci na lokalitetu ne mogu da dočaraju veličinu i slavu hrama, novi Muzej u Efesu na odličan način predstavlja veličinu i preciznost hrama koji je zasluženo upisan na listu sedam svetskih čuda antičkog sveta.

Turska_Efes_Artemision_Letovanje_2020_autobusom_nagradna_igra_akcija

Fotografije: april 2019