Bosna i Hercegovina, Republika S. –  planina Dimitor

Bosna je uglavnom planinska zemlja čiji je najviši vrh Maglić (2 386 m) koji se zapravo nalazi u istočnom delu Republike Srpske. Zapadni delovi odlikuju se nešto nižim i pitomijim planinama. Između gornjeg toka reke Sane i Podraškog polja nalazi se planina Dimitor.

Bosna_i_Hercegovina_Planinarenje_Planina_Dimitor_autobusom_akcija_aktivan_odmor
Planinski masiv Dimitor

Ovaj planinski masiv građen je uglavno od trijaskih krečnjaka, permskih peščara i dolomita. Najviši vrhovi planine su Dimitor (1 474 m), Javorac ( 1 332 m) i Kozja strana ( 1 311 m).

Bosna_i_Hercegovina_Republika_Srpska_Planinarenje_Planina_Dimitor_autobusom_akcija
Na planini postoje razne krecnjačke formacija kakve samo priroda može da oblikuje

Planina nema mnogo izvora vode a oni malobrojni pripadaju slivu reke Sane koja izvire na obroncima Dimitora. Reka Sana predstavlja pravi planinski biser koji teče 146 km od Dimitora do ušća u reku Unu. Reka Sana pripada Crnomrskom slivu jer se Una kasnije uliva u Savu.

Bosna_Republika_Srpska_Planinarenje_Planina_Dimitor_autobusom_akcija_aktivan_odmor
Planinsko vrelo reke Sane (jedan od izvora)

Dimitor je najlepši u proleće kada se priroda budi i kada su malobrojna vrela najsnažnija. Na planini se organizuje tradicionalni zimski uspon na Dimitor od prevoja Štrbine do vrha Mali Dimitor.

Bosna_Planinarenje_uspon_izlet_reka_sana_Planina_Dimitor_autobusom_akcija_aktivan_odmor
Nakon što se sva tri izvora ujedine kristalno čista reka nastavlja da juri niz planinu

Ova planinska lepotica pravo je mesto za uživanje i šetnju brojnim planinskim stazama sa kojih se pruža predivan pogled na planinske vrhove.

Bosna_Republika_srpska_Planinarenje_Planina_Dimitor_autobusom_akcija_aktivan_odmor
Sa vrha Dimitora 1474 m pruža se predivan pogled na okolne vrhove

Fotografije: april 2005