Poslovno ime: BIG TOURS DOO BEOGRAD-RAKOVICA

Skraćeno poslovno ime: BIG TOURS DOO

Adresa ogranka: Kralja Milana br. 8

Datum osnivanja: 20. novembar 2019

Pretežna delatnost i šifra delatnosti: Delatnost putničkih agencija – 7911

Matični broj: 21534285

Poreski broj: 111753100

Web adresa: www.bigtours.rs

Kontakt telefon: (011) 770 8579

Kontakt email: office@bigtours.rs