Crna Gora Manastir Moraca Hodocasce

Crna Gora – manastir Morača

Crna Gora – manastir Morača

Kompleks se nalazi u proširenom delu kanjona reke Morače. Manstir je sagradio Stefan (sin kralja Vukana) i unuk Stefana Nemanje 1252 godine. Do danas je sačuvan ktitorski tekst koji se nalazi na nadvratniku zapadnog portala. U manstiru postoje dve crkve i to glavna crkva koja je posvećena Uspenju Bogorodice i manja crkva koja je posvećena sv. Nikoli koja ja ujedno i starija.

Crna_Gora_Manastir_Moraca_Hodocasce_Nemanjici_autobusom_poseta_akcija_povoljno
Manastri Morača pred zalazak sunca

U dvorištu manastria koji je opasan visokim bedemom nalaze se i manastirski konaci. Saborna crkva predstavlja jednobrodnu građevinu sagrađenu u raškom stilu koja iznad naosa ima jednu kupolu. Crkva ima i pripratu kao i glavni ulaz koji je izgrađen u romaničkom stilu. Dimenzije crkve su 22 x 6 m, a zidana je od kamena sige koja je donešena iz majdana u Tušinama.

Crna_Gora_Manastir_Moraca_obilazak_Nemanjici_autobusom_poseta_akcija_popust
Iza konaka i bedema vidi se glavna kupola manastira

Crkva je freskopisana nakon završetka a od ovih fresaka sačuvano je veoma malo tj. deo u đakonikonu na kome su oslikane scene iz života Sv. Ilije. Većina freskopisa potiče iz XVI veka nakon obnove manastira koji su turci spalili 1505 god.

Montenegro_Manastir_Moraca_Hodocasce_Nemanjici_autobusom_poseta_first_minute
Ulaz u sabornu crkvu manastira Morača

Manja crkva Sv. Nikole oslikana je 1639 god. a freske su rađene po uzoru na velike uzore iz vremena kralja Milutina. Ikonostas u sabornoj crkvi potiče iz XVII veka, na radovima je učestvovalo više majstora a na čelu tima bio je hilandarski zograf Grigorije Mitrofanović.

Crna_Gora_Manastir_Moraca_Hodocasce_Nemanjici_Minibus_poseta_akcija_last_minute
Manastirski konaci se nadovezuju na bedeme oko kompleksa

Manastir je stradao ponovo krajem XIX veka a poslednja velika rekonstrukcija koja je dala manastiru današnji izgleda završena je 1935 god. Manastir Morača i danas stoji na izlazu iz sive klisure i svetli kao duhovni i istorijski svetionik srpskom narodu u mnogim smutnim vremenima pa i ovim našim današnjim.

Crna_Gora_Manastir_Moraca_monasi_Nemanjici_autobusom_izlet_akcija_povoljno
Na fasadi crkve nalaze se freskeke iznad kojih je bifora koja je jedini izvor svetlosti na zapadnoj strani

Fotografije: avgust 2014