Francuska – Nica, muzej Tera Amata

Arheološki lokalitet se nalazi u centru grada Nice na svega 200 m od današnje luke. Ovaj praistorijski lokalitet predstavlja pravi primer da je moguće da se arheološki lokaliteti u centru grada mogu istražiti, sačuvati i prezentovati za javnost. Muzej Tera Amata se nalazi u prizemlju stambene zgrade i odlično je uklopljen u okruženje.

Francuska_Nica_muzej_tera_amata_obilazak_autobusom_evropski_gradovi_akcija_povoljno
Glavni ulaz u muzej Terra Amata u prizemlju stambene zgrade

Ovaj poznati praistorijski lokalitet nalazi se na padinama brda Boron na 26 m nadmorske visine. Lokalitet je otkriven 1966 god. na prostoru koji je nekad bio tik uz more. Ovo praistorijsko nalazište sastoji se od nekoliko naseobinskih slojeva koji se datuju u daleku prošlost 380 000 pre.n.e.

Francuska_Nica_praistorija_tera_amata_obilazak_autobusom_evropski_gradovi_first_minute
Okresane alatke stare više od 250 000 godina

Prema pronađenim ostacima stanovnici ovog naselja su živeli u trščanim zaklonima od kojih je svaki imao ognjište. Na ovom lokalitetu nalaze se jedni od najstarijih sigrunih dokaza upotrebe vatre na evropskom kontinentu. Na lokalitetu su pronađeni okresani obluci kao i brojne alatke od obrađenog kamena.

Francuska_Nica_muzej_tera_amata_obilazak_autobusom_evropske_metropole_akcija_povoljno
Rekonsrukcija trščanog zaklona na osnovu iskopanih ostataka

Rezultati novih istraživanja pokazuju da je lokalitet mogao biti i dosta mlađi i to oko 230 000 god. ali da je upotreba vatre neosporna. Ovaj arheološki lokalitet je lako posetiti jer se nalazi u centru Nice a do njega se može doći sa više gradskih linija ili čak i pešice.

Francuska_Nica_tera_amata_izlet_autobusom_evropski_gradovi_akcija_last_minute
Evolucija od dalekih ljudskih predhodnika (habilisa, erektusa idt.) do savremenog čoveka

Iako su ovi davni periodi ljudske prošlosti i danas velika nepoznanica, ostaci alatki koje je napravila ljudska ruka gotovo identična našoj su neosporni i predstavljaju izuzetne nalaze.

Francuska_Nica_muzej_tera_amata_obilazak_autobusom_evropski_gradovi_akcija_popust_vodic
Iznad muzeja nalazi se prelepi park gde se mozete odmoriti i sumirati utiske

Fotografije: februar 2016