Italija – Đenova, katedranla crkva Sv. Lorenca

Đenova se nalazi u italijanskoj pokrajni Liguriji. Glavni grad ove omanje pokrajne je Đenova. Grad je bio najveća pomorska sila na Tirenskom moru.

Italija_Djenova_Metropole_2020_Obilazak_Crkva_Svetog_Lorenca
Katedranla crkva grada Đenove – Sv. Lorenco

Katedralna crkva pomorske republike Đenove posvećena je Sv. Lorencu. Prema pisanim izvorima na ovom mestu sagrađena je crkva u V veku, međutim arheleološka iskopavanja potvrdila su da ostaci najstarije crkve pripadaju IX veku. Današnja crkva građena je u gotičkom stilu a osveštana je početkom XII veka (1118 god).

Italija_Đenova_Metropole_2020_Obilazak_izlet_Crkva_Svetog_Lorenca
Kolonade stubova dele prostor na tri broda

Novac za izgradnju raskošne crkve Đenovljani su uglavnom stekli tako što su skupo naplaćivali prevoz krstašima do Svete zemlje. Dekorativni element u vidu smene crnog i belog mermera na fasadi crkve, daje ovoj katedrali izuzetan izgled. Kolonade stubova dele unutrašnji prostor na tri broda. Tokom XIV veka aristokratske porodice dogradile su brojne kapele. Najpoznatija freska u crkvi je scena strašnog suda koju je naslikao nepoznati vizantijski slikar. Unutrašnjost olatara ukrašena je brojnim skulpturama i dekoracijom koja je dodata u XVII veku.

Italija_Djenova_Metropole_2020_Obilazak_Crkva_Svetog_Lorenca_autobusom
VIzantijske freske na zapadnom zidu

Crkva je konačno završena u XVIII veku od kada datira predstava u luneti – Mučeništvo Sv. Lorenca. Iznad glavnog ulaza nalazi se predstava na kojoj je Hristos kao centralna figura okružen personifikacijama evanđelista. U crkvi se nalazi riznica Sv. Lorenca. Lavovi tužnih očiju koji su postavljeni sa leve i desne strane stepeništa odlično su uklopljeni u okruženje s obzirmo da su pridodati krajem XIX veka. Još jedan od rariteta ove crkve je ne ekspolodirana granata iz Drugog svetskog rata koja se nalazi sa desne strane kada se uđe na glavni ulaz.

Italija_Djenova_Metropole_2020_Obilazak_Crkva_Svetog_Lorenca_akcija
Vitraž u kupoli crkve

Naši putnici najćešće obilaza Đenovu kada se obilaze ostale metropole na severu Italije kao što su Torino, Milano itd. Oblazak ponosnog grada kako su često Đenovu zvali u srednjem veku je nezamisliv bez obilaska ove izuzetne crkve. Bez obizra da li noćite u gradu ili ste samo svratili u prolazu, centar starog grada koji je pod zaštitom uneska sigurno će ispuniti vaša očekvinja.

Italija_Djenova_Metropole_2020_Crkva_Svetog_Lorenca_first_minute
Grupna slika na ulazu u crkvu

Fotografije: mart 2017