Italija – Polje čuda, krivi toranj u Pizi

Na obali reke Arno na svega 10 km od mora nalazi se grad Piza čija je glavna atrakcija krivi toranj u Pizi. Grad je prestonica je istoimene oblasti i broji oko 100.000 stanovnika, a sa širom okolinom oko 200.000 ljudi. Piza je poznata pre svega po krivom tornju iz XII veka, katedrali XI veka, i krstionici koja se nalazi na polju čuda. Nije poznato kako je grad dobio ime, a kao osnivači grada spominju se Grci, Etrurci, Liguri i Rimljani.

Italija_Toskana_Piza_first_minute_akcija

Tokom rimskog perioda Piza postaje glavna rimska luka koja je služila kao polazna baza za osvajanje Ligura, Gala i Kartaginjana. Oko 180 godine pre.n.e. Piza postaje rimska kolonija (Portus Pisanus). Tokom prvog Krstaškog rata Piza učestvuje sa 120 brodova (1099 god.). Pomorska republika Piza osniva svoje trgovačke kolonije širom istočnog Mediterana i u Konstantinopolju.

Italija_Toskana_Piza_evropski_gradovi_autobusom_first_minute_akcija

Tokom XII veka često se sukobljavaju sa Saracenima ali i sa rivalima (najznačajniji Đenova). Slava Pize počinje da opada 1284 god. kada veliku flotu grada Pize taktički pobeđuju Đenovljani. Krivi toranj u Pizi je zapravao zvonik katedrale čija je izgradnja počela 1174 god. Finalni radovi obavljeni su tek 1360 god. u romaničkom stilu. Zvonik je građen da bude potpuno vertikalan (prav) kako ga je zamislio arhitekta Bonano Pisano. Ulaz u zvonik dekorisan je statuom Bogorodice i Sv. Petra sa lukovima u 6 nivoa.

Italija_Toskana_Piza_evropski_gradovi_autobusom_first_minute_povoljno

Redovi tankih stubova čiji su kapiteli različito dekorisani čine spoljni izgled tornja u Pizi. Zvonik ima ukupno sedam zvona (koja su nastajala od XVI – XVII veka od kojih su prvo i drugo zvono teški 3,6 t i 2,4 t. Za ovaj zvonik vezane su mnoge poznate ličnosti: Dante opisuje krivi toranj u Božanstvenoj komediji a poznati naučnik Galileo Galilej je istraživao jačinu gravitacije na tornju.

Italija_Toskana_Piza_evropske_metropole_minibus_last_minute_popust

Toranj je visok 56 m, a obim iznosi 15 m, ima težinu od 14 453 t. Do vrha tornja moguće je stići ukoliko pređete 294 stepenika. Temelji tornja dobili su više od tri metra a nakrivljenost tornja trenutno iznosi 4,6 m. Stub se krivi za 1 mm godišnje. Da bi zaustavili dalje zakrivljenje tornja gradske vlasti su postavile čelične konstrkcije, međutim toranj je svakako 1990 god. iz bezbednostnih razloga bio zatvoren za posetioce. Nakon opsežnih radova atrakcija je ponovo otvorena 2001 god. Inžinjeri su uspeli da vrate toranj za 44 cm u položaj u kome se toranj nalazio 1838 god. Spasilačka akcija spasavanja tornja koštala je 50 miliona nemačkih maraka. Polje čuda sa svojim glavnom atrakcijom krivim tornjem svedoče o slavi i moći pomorske republike a bez sumnje će na vas ostaviti izuzetan utisak.

Italija_Toskana__luka_Piza_evropski_gradovi_autobusom_polje_cuna_popust

Fotografije: oktobar 2016