Italija – Rim, žrtvenik – Ara Pacis Augustae

Ovaj veličanstveni spomenik danas se nalazi pored reke Tibar nedaleko od Avgustovog mauzoleja. Žrtvenik posvećen rimskoj boginji mira (Pax) pogidao je rimski senat 13 god. pre.n.e u čast povratka Imperatora Avgusta iz Hispanije i Galije. Ovaj spomenik izgrađen je od izuzetnog mermera koji je donešen iz Karare. Žrtvenik se sastoji iz dva dela i to oltara do koga vodi nekoliko stepenika i zida koji ga okružuje.

Italija_Rim_Cezarov_zrtvenik_ara_pacis_autobusom_akcija_povoljno_first_minute
Glavni ulaz koji vodi do žrtvenika boginje mira

Glavni ulaz do olatar se nalazi na zapadnoj strani. Unutrašnja dekoracija u donjim zonama predstavlja ogradu (pomerium) dok su u gornjoj zoni predstavljene girlande koje dele bukranioni (bikove lobanje). Sama dekoracija unutrašnjeg dela spomenika ukazuje na čin žrtvovanja. Spoljašnji zid dekorisan je reljefnim prikazom u gornjem delu, koji predstavlja svečanu procesiju. Na severnom zidu predstavljeni su senatori i njihove porodice a na južnom zidu imperator Avgust sa svojom porodicom (Agripa, Livija, Tiberije i Druz) svi odeveni u togu.

Italija_Rim_Cezarov_zrtvenik_ara_pacis_autobusom_Evropske_metropole_last_minute
U gorenjem delu predstavljena je svečana procesija

Pored imperatora nalaze se predstavnici četiri sveštenička kolegijuma. Ove dve prestave simbolizuju dualizam rimske vlasti. Na zapadnoj strani pored ulaza nalaze se dva panela, na desnom panelu prikazan je Eneja kako prinosi žrtvu kućnim bogovima, dok su na levoj strani predstavljeni Romul i Rem sa vučicom. Na istočnoj strani levo od ulaza predstavljena je boginja Geja sa dve bebe u krilu, dok se sa desene strane nalazi boginja Roma koja sedi na nagomilanom oružju.

Italija_Rim_Cezarov_zrtvenik_ara_pacis_autobusom_akcija_povoljno_first_minute
Plan nekadašnjeg rasporeda objekada kao i orginalne lokacije zrtvenika

Sve perdstave izrađene su sa velikom preciznošću i može se primetiti da su umetnici vodili računa i o najmanjem detalju. Žrtvenik se nekada nalazio na severoistočnom delu Marsovom polju pored Avgustovog solarnog sata i Avgustovog mauzoleja. Tokom velikih arheoloških i konzervatorskih radova za vreme Benita Musolinija žrvenik je prenešen na današnju lokaciju 1938 god.

Italija_Rim_Pater_patrie_ara_pacis_autobusom_akcija_povoljno_first_minute_vodic
Muzej – Ara Pacis danas se nalazi pored reke Tibar

Žrvenik predstavlja oličenje moći u vreme nastajanja Rimske imperije. Kada posetite ovaj veličanstveni spomenik stičete utisak da je žrtvenik izgrađen za bogove, a zapravo rimski imperatori su činom deifikacije postajali božanstva.

Italija_Rim_Evropski_gradovi_Konzul_cezar_ara_pacis_autobusom_akcija_povoljno_first_minute
Prefinjeni mermer oblikovan je do najsitnijeg detalja

Fotografije: februar 2018