Mađarska – Budimpešta, trg Heroja

Trg Heroja je jedan od najvažnijih trgova u gradu. Na trgu je predstavljeno sedam najznačajnijih kraljeva kao i ostale narodne vođe. Na bokovima trga nalaze se dve važne zgrade i to sa leve strane muzej Lepih umetnosti a sa desne strane dvorana umetnosti. Na centralanom delu trga nalazi se takozvani milenijumski spomenik koji je završen 1986 god. na milenijumsku godišnjicu dolaska Mađara na prostore današnje Panonije.

Madjarska_Budimpesta_Trg_heroja_evropski_gradovi_autobusom_akcija_popust
Trg Heroja je najveći i najvažniji trg u Bidimpešti

Istim povodom sagrađeno je i sedam milenijumskih kula od kojih je najjužnija kula Gardoš u Zemunu jedina sačuvana u celosti. Krajem XIX veka Mađarska je bila deo Austro-Ugarske monarhije tako da su na levoj strani postavljeni članovi Habzburške dinastije (Ferdinan I, Leopold I, Karlo III, Marija Terezija i Franc Jozef). Središnji deo spomenika predstavlja uspomenu na sve one koji su dali život za otadžbinu.

Madjarska_Budimpesta_Trg_heroja_evropske_metropole_autobusom_akcija
Na centru trga nalazi se korintski stub na čijem se vrhu nalazhi arhanđel Gavrilo

Na centralnom delu nalazi se korintski stub na čijem je vrhu statu arhanđela Gavrila koji drži mađarsku krunu u desnoj ruci a apostolski dupli krst u levoj. Na samoj bazi stuba nalaze se konjaničke statu koje predstavljaju sedam velikih vođa mađarskog naroda (Arpad, Elod, Ond, Kond, Tas, Huba i Tetenji).

Madjarska_Budimpesta_Trg_heroja_evropski_gradovi_minibus_last_minute
Levo od trga Heroja nalazi se dvorana umetnosti

Statue na levoj kolonadi predstavljaju muškarca i ženu sa kosom i semenom koji predstaljaju rad i bogatstvo. Susedna statua predstavalja kralja Stefana koji drži Papinu krunu, zatim kralj Ladislav I, Andrija II, Bela IV, Karlo I i Lajoš Anžujski. Statue na desnoj kolonadi predstavljaju još jedan par tj. muškarca i ženu koji simbolizuju znanje i slavu, zatim statue Janjoša Hunjadija, Matije Korvina, Stefana Bočkaja, Gabrijela Betlena, Imre Tokoli, Ferenc II Rakoci i Lajoš košuta.

Madjarska_Budim_Zooloski_vrt_evropski_gradovi_autobusom_akcija_povoljno
Desno od trga Heroja nalazi se muzej likovnih umetnosti
Madjarska_Budimpesta_Trg_heroja_evropski_gradovi_minibus_izlet
Trg je mesto gde se okupljaju mladi ali se i često organizuju razne manifestacije

Veliki trg sa brojnim statuama mesto je gde imate priliku da se upoznate sa svim značajnim kraljevima Mađarske. Mađari su na jedan skladan način ukazali počast svim slavnim ličnostima i ostavili ovaj predivni trg u amanet budućim generacijama.

Fotografije: avgust 2011