Mađarska – Zalavar

Mesto Zalavar se nalazi u zapadnoj Mađarskoj i udaljeno je 9 km jugo-zapadno od jezera Balaton. Veći deo grada je pod močvarom. Rimljani su na ovim prostorima sagradili kastrum Valcum tokom IV veka. U srednjem veku grad se pominje u pisanim izvorima iz IX veka pod imenom Blatnograd.
Madjarska_Putovanja_Metropole_Zalavar_autobusom_akcija
Nova crkva u Zalavaru

U srednjem veku grad se pominje u pisanim izvorima iz IX veka pod imenom Blatnograd. Tokom IX veka grad je bio utvrđen i nalazio se na reci Zala. Slovenski princ Pribina koji je bio Franački vazal utvrdio je grad 840 god. Utvrđenje je bilo zaštićeno drvenim palisadama i rovom koji je bio ispunjen vodom. Najistaknutije građevine bile su crkva, krstionica i plemićki dvor.

 

Madjarska_Putovanja_Metropole_Zalavar_autobusom
Ostaci stare crkve u Zalavaru
Tokom IX veka Blatnograd je bio važan religijski centar za vreme vladavine kneza Kocelja. On je bio saveznik vizantijskog cara Mihaila III i zato je podržao misiju Ćirila i Metodija, zbog čega je došao u sukob sa Salzburškom biskupijom (nadbiskup Liupram). Solunska braća su se na svom putu za Rim kratko zadržala u Blatnogradu gde su obučili 50 učenika.
Madjarska_Putovanja_2020_First_minute_Evopske_Metropole_Zalavar_autobusom_Popust_izlet
Spomenik Sv. Ćirilu
Panonija je bila poprište „tihog“ sukoba između širenja istočnog i zapadnog hrišćanskog obreda. Početkom drugo milenijuma za vreme vladavine kralja Stefana (prvi hrišćanski vladar Mađarske) sagrađena je nova crkva posvećena sv. Adrijanu. Crkva je sagrađena na temeljima Pribinine crkve, arheološkim iskopavanjima portvrđeno je, da je za izgradnju nove crkve korišćen i materijal stare. Zalavar do XVI veka postaje važan crkveni centar sve do pada Mađarske pod tursku vlast. Početkom XVIII veka Zalavarska opatija gubi na značaju od kada je predata Gotvegskoj otatiji.
Madjarska_Putovanja_2020_Last_minute_Zalavar_autobusom_Akcija_poviljno_nagradna_igra
„Oganj očišćava zlato i srebro, a čovek umom razdvaja laž od istine“
Grad Zalavar danas predstavlja jedno od retkih mesta na zapadu koja čuvaju uspmenu na Ćirila i Metodija i njihov rad na širenju hrišćanstva među Slovenima. Brojni turisti posećuju Zalavar nakon obilaska gradova u Mađarskoj npr. Kestelja i drugih ili tokom vikend odmora na atraktivnom jezeru Balaton. Ukoliko se ipak odlučite da leto 2020 provedete na Mađarskom „moru“ jezeru Balaton imaćete sasvim dovoljno vremena da možete obići ovaj višeslojni arheološki lokalitet.
Madjarska_Putovanja_Evropske_metropole_2020_Obilazak_izlet_Zalavar_autobusom_akcija
U pozadini nova crkva u Zalavaru

Fotografije: avgust 2011 godine