Severna Makedonija – Manastir Lesnovo

Manastir se nalazi u zapadnom delu Severne Makedonije između sela Kratova i Zletova na padinama Osogovskih planina. Manastir je podignut na temljima starije crkve iz vremena Gavrila Lesnovskog (X vek). Lesnovski manastir posvećen je Arhangelu Mihailu. Manastir je podigao 1341 god. Jovan Oliver, veliki vojvoda cara Dušana.

Makedonija_Lesnovski_manastir_Car_Dusan_silni_obilazak_autobusom_akcija_first_minute
Srednjovekovni manastir Lesnovo

Car Dušan 1347 god. izdaje u Skoplju hrisovulju kojom se osniva episkopija sa centrom u Lesnovu. U manastiru je bio važno kulturno središte u kome je radila prepisivačka škola. U crkvi je sahranjen prvi episkop Arsenije pustinjak. Crkva u osnovi predstavlja upisani krst sa jednom kupolom. Crkvi je kasnije dodat narteks koji takođe ima jednu manju kupolu.

Makedonija_Lesnovski_manastir_Car_Dusan_silni_obilazak_autobusom_akcija_Last_minute
Jasno se vidi da je priprata dogradjena kasnije kao i kod manastira Ravanica

U dvoristu crkve nalazi se veoma staro dudovo drvo koje je po legendi zasađeno u vreme kada je manastir završen. Crkva je oslikana sredinom XV veka ubrzo nakon završetka hrama. Do danas su sačuvana imena slikara koji su izradili freske, Sevasto, Mihail i Marko. Različite kompozicije predstavljaju scene iz starog i novog zaveta a neke od fresaka su unikatne. Jedna od retkih fresaka je predstava sv. Mihajla na konju, kao i najlepša predstava cara Dušana i carice Jelene.

Makedonija_Lesnovski_manastir_Car_Dusan_silni_obilazak_autobusom_akcija
Ktitorski natpis

Krajem XIV veka nakon dolaska Osmanlija južni krajevi počinju da stagniraju. Manastir je stradao tokom XV veka da bi ponovo oživeo nakon renoviranja sredinom XV veka. Tokom XVII veka Lesnovski manastir kao i brojni drugi primali su novčanu pomoć za obnovu od pravoslavne Rusije. Tokom druge seobe Srba manastir je ponovo stradao da bi bio obnovljen sredinom XVIII veka.

Makedonija_Lesnovski_manastir_Car_Dusan_silni_obilazak_autobusom
Car Dušan Silni jedan od najlepših predstava našega cara

Velika srednjovekovna zbirka rukopisa danas se nalazi u bibliotekama u Beogradu, Sofiji, Petrogradu itd. Obilazak ovog manastira vredi po najviše zbog izvanredne freske cara Dušana (visina 3 m) ali i ostalih delova sačuvanih fresaka iz XIV veka.

Makedonija_Lesnovski_manastir_Car_Dusan_silni_obilazak_autobusom_akcija_Izlet_hodocacsce
Na kapiji manastirskoj

Fotografije: jul 2009