Slovačka – Bratislavski dvorac

Bratislavski dvorac se nalazi na steni iznad grada. Ovi prostori bili su naseljeni još u bakarnom dobu. Arheloškim iskopavanjima potvrđeni su ostaci naselja Boleraz kulture. Tokom gvozdenog doba trgovina se intenzivira a na najvišem vrhu brda pronađeni su ostaci većeg naselja. Početkom prvog veka nove ere Rimljani su porazili Kelte i grade granično utvrđenje na mestu današnjeg dvorca.

Slovacka_Bratislava_tvrdjava_autobusom_akcija_first_minute_povoljno_izlet_obilazak
Pogled na Bratislavski dvorac sa obala Dunava

Za vreme rimske vladavine u gradu je bila smeštena jedna legija sve do IV veka kada nastupa period velike seobe naroda. Početkom VI veka sloveni dolaze na ove prostore kada je formirana Velika Moravska država. Grad zauzimaju mađari početkom XI za vreme kralja Stefana. Grad dobija novo ime Pozonj i postaje jedan od važnijih Ugarskih centara na severu zemlje. Tokom XII veka sagrađena je novi dvorac u romaničkom stilu po ugledu na nemačke kraljeve.

Slovacka_Bratislava_tvrdjava_Evropski_gradovi_autobusom_akcija_first_minute_povoljno
Renovairano zdanje masivnog dvorca

Nakon brojnih sukoba na ovim prostorima sredinim XV veka kralj Žigmund prograšava Pozonj prestonicom nove imperije (Nemačka, Češka, Mađarska). Nemačko ime grada je Presburg koji je za vreme ovog moćnog vladara značajno proširen. Grad Pozonj postaje prestonica Mađarske od sredine XVI do kraja XVIII veka. Sveta mađarska kruna dugo se nalazila u krunskoj kuli u dvorcu. Tokom XVII veka grad je dobio nove objekte kao i novi barokni izgled.

Slovacka_Bratislava_tvrdjava_Evropske_metropole_autobusom_akcija_first_minute
Na glavnoj kapiji pise

U gradu je često boravila austijska ali i mađarska kraljica Marija Terezija koja je vladala gotovo 40. godina. Početkom XIX veka grad gubi na značaju a veći deo dvorca postaje urušen i nekoristan. Nakon završetka Prvog svetskog rata grad pripada novoosnovanoj državi Čehoslovačkoj. Brojni nove ideje su se pojavile od toga da dvorac bude preuređen u administrativno sedište grada do izgardnje Univerziteta. Nakon plišane revolucije 1989 god. Bratislava postaje prestoni grad Slovačke a Bratislavski je konačno obnavlja u potpunosti i postaje populana turistička atrakcija.

Slovacka_Bratislava_dvorac_Evropske_metropole_autobusom_akcija_last_minute_povoljno
Predivan pogled na Dunav i Bratislavu

Pogled sa dvorca na Dunav i okolini grada je predivan. Bratislavski dvorac naši turisti najčešće obilaze kao izlet dok borave u prestonici Austrije koja se nalazi na svega 80 km od Bratislave.

Slovacka_Bratislava_stari_grad_Evropske_metropole_autobusom_akcija_first_minute
Spomenik Svatopluku I Velikom

Fotografije: decembar 2019