Slovenija – Izola, Stari grad

Izola je grad koji se nalazi na Istarskom poluostrvu na Slovenačkoj rivijeri. U gradu danas živi nešto više od 11 000 stanovnika. Naziv grada potiče od italijanske reči izola koja u prevodu znači jednostavno ostrvo. Za vreme rimljana sredinom II veka pre.n.e. na prostoru grada osnovana je luka Haliaetum.

Slovenija_Izola_Evropski_gradovi_autobusom_first_minute_akcija
Zvonik crkve Sv. Mavra dobinira starim gradom

Tokom nemirnih vremena za vreme velike seobe naroda u VII veku na prostore grada doseljavaju se izbeglice iz velikog rimskog grada Akvileje koji se nalazio 80 km severno od grada. Početkom IX veka jača Mletačka republika i širi svoj uticaj na Istru a vremenom i čitavu obalu severnog Jadrana. Prvi pomen grada nalazimo u Meltačkim dokumentima iz 932 god. Zvanično grad postaje deo pomorske republike 1267 god. i njen je deo više od 500 godina, sve dok Napoleon nije ukinuo Veneciju.

Slovenija_Izola_Evropske_metropola_autobusom_first_minute_akcija
Krovovi kuca ponekad su spojeni kako bi se iskoristio svaki metar unutar bedema grada

Grad postaje deo Svetog Rimskog carstva 1797 god. kada je potpisan ugovor u Kamp Formiu. Za vreme Napoleona grad postaje deo Ilirskih provincija u okviru Francuske imperije. Austrijska imperija vlada gradom od pada Napoleona do kraja Prvog svetskog rata kada je grad doživeo velike građevinske promene. Srušene su mnoge fortifikacione strukture i zatrpan je kanal koji je iz bezbednosnih razloga odvajao grad od kopna.

Slovenija_Izola_Evropski_gradovi_autobusom_last_minute_akcija
Rekonstrukcije nakon Drugog svetskog rata, blokovi povezani italijanskim klanfama

Nakon Austrijske vlasti grad pripada kraljevini Italiji sve do 1943 god. Početkom XX veka u gradu je živelo gotovo 98 % italijana dok su manjinu činili Slovenci i Nemci. Vojska jugoslovenske narodne armije na čelu sa Titom zuzela je grad međutim pod pritiskom velikih sila uspostavljene su slobodne zone A i B. Slobodne zone su ukinute 1954 i gard je priključen Sloveniji u isto vreme kada je Trst priključen Italiji.

Slovenija_Izola_Evropski_gradovi_minibusom_first_minute_povoljno
U malom restoranu u centru starog grada spremaju odlične lignje na žaru

Većinsko italijansko stanovništvo se izselilo u Trst i okolna mesta, nakon konačne podele teritorija. Stanovnici grada bave se ribarenjem ali turizam je poslednjih decenija postao važna ekonomska grana. Izola je miran grad koji predstvlja mešavinu Italijnskog stila i Slovenske gostoprimljivosti. Centar starog grad je mali tako da ga možete obići za jedno poponde uz odlične riblje specijalitete koje nude lokalni restorani.

Slovenija_primorje_Izola_Evropski_gradovi_autobusom_first_minute_popust
Nekada pruga uskog koloseka a danas stari tunel kroz koji vodi biciklistička staza do Izole

Fotografije: oktobar 2019