Srbija – Beograd, skriveni manastir Rakovica

Na svega 10 km južno od centra Beograda skriven između brda nalazi se manastir Rakovica. Prema narodnom predanju manastir su podigli srpski kraljevi Dragutin i Milutin. Na osnovu dosadašnjih istraživanja ovaj manastir nalazio se negde u blizini Avale a današnji manastir Rakovica u pisanim izvorima prvi put se pominje u XVI veku, na ovoj lokaciji gde je premešten najverovatnije zbog sigurnosti. Kompleksa današnjeg manastira sačinjavaju objekti koji su nastali u rasponu od XV do XX veka.

Srbija_Manastri_Rakovica_jednodnevni_izlet_autobusom_akcija
Glavni ulaz u kompleks manastira Rakovica

U centralnom delu dvorišta nalazi se crkva koja je posvećena arhanđelima Mihailu i Gavrilu. Ova crkva je sagrađena najverovatnije u periodu od sredine XVI do kraja XVII veka. Crkva predstavlja jednobrodnu građevinu u obliku upisanog krsta sa jakim uticajima moravske škole. Na crkvi se vide dve kupole od kojih je veća iznad naosa a manje iznad priprate.

Srbija_Beograd_Manastri_Rakovica_jednodnevni_izlet_autobusom
Manastirska crkva posvećena je arhanđelima Mihailu i Gavrilu

Tokom poslednja dva veka manastir je doživeo brojne promene tako da se ne može jasno uočiti njegova prvobitna arhitektonska osnova. Novi ikonostas postavljen je sredinom XIX veka, a sagrađen je prilogom koji je darovao Mihailo Obrenović. U dvorištu crkve podignut je novi konak nakon završetka Prvog svetskog rata koji je dobio naziv, Platonov konak. Manastir je kroz vekove bio važno skrovište beogradskih relikvija i arhiva i ostalih vrednosti. O značaju manastira govori i veliki broj viđenih Srba koji su u njemu sahranjeni.

Srbija_Manastri_Rakovica_grob_patrijaha_Pavla_autobusom_akcija
Grob našeg patrijarha Pavla

Prvi od poznatijih Srba koji je sahranjen u manastiru je sin Miloša Obrenovića Todor, jedan od vođa Prvog srpskog ustanka Vasa Ćarapić (zvani zmaj od Avale), kao i dva patrijarha. patrijarh Dimitrije sahranjen je 1930 god. a nama mnogo bliži patrijarh Pavle sagrađen je u dvorištu pored njega 2009 god.

Srbija_Manastri_Rakovica_jednodnevni_izlet_minibus_akcija_vodic
Ulaz u manastir oslikan je sa obe strane

Pored brojnih mudrih reči našega patrijarha Pavla koje nam je ostavio da ne zalutamo, na grobu je napisano „budimo ljudi nikada neljudi“. Manastir Rakovica zbog svog viševekovnog značaja ali i zbog groba patrijarha Pavla je postao mesto hodočašća koje posećuju mnogi Srbi.

Srbija_Manastri_Rakovica_jednodnevni_izlet__hodocasce_akcija
U dvorištu manastira zasađena je vinova loza kao i brojno cveće

Fotografije: jul 2020