Srbija – Gamzigrad, palata Feliks Romulijana

Srbija – Gamzigrad, carska rezidencija Feliks Romulijana

Arheološki lokalitet Feliks Romulijana u literaturi poznati i pod imenom Gamzigrad, nalazi se u istočnoj Srbiji 11 km od grada Zaječara. Ostatke palate prvi su primetili i opisali baron Heder (1835 god.) i Feliks Kanic (1860 god.). Kasnoantička palata sagrađena je krajem III i početkom IV veka za imperatora Gaja Galerija Valerija Maksimijana. Galerije je rođen na ovim prostorima a palata je dobila ime po njegovoj majci Romulijani.

Srbija_Zajecar_Gamzigrad_Feliks_Romulijana_izlet_povoljno_akcija_vodic_ulaznice
Ostaci stubova svedočeo o nekada raskošnom delu palate

Raskošna carska palata imala je hramove posvećene Jupiteru i Herkulu, javna kupatila, važne ekonomske objekte, magacine ka i moćne bedeme. Kasnoantička carska palata predstvlja kompleks čija površina zauzima 179 ha a bila je zaštićena sa 20 masivnih. Objekti u palati raskošno su dekorisani sa finom kamenom plastikom kao i prelepim podnim mozaicima.

Srbija_Gamzigrad_Feliks_Romulijana_jednodnevni_izlet_povoljno_akcija_vodic
Palata je urađena i ima svu potrebnu infrastrukturu sa kvalitetnu prezentaciju lokaliteta

Materijal od kojeg su građeni stubovi, skulpture, lukovi, kapiteli, delovi ulaza bili su od kvalitetnog kamena kako dolikuje carskoj rezidenciji. Galerije i njegova majka Romulijana sahranjeni su na obližnjem brdu Magura i na večni počinak ispraćeni su po stari rimskim običajima (apoteoza – uzdizanje među bogove). Kako je početkom IV veka na pomolu prekih progona hrišćana kao i uspon „nove religije“ pogrebni obred za Galeija i Romulijanu smatra se poslednjom apoteozom u Rimskom carstvu.

Srbija_Gamzigrad_Arheoloski_lokalitet_Feliks_Romulijana_izlet_akcija_ulaznice
Izuzetno očuvano stepenište nekada je bilo osnova raskošnog hrama

Inače Galerije je pred svoju smrt 311 god. izdao edikt o toleranciji vera u Nikomediji, koji je predhodio Konstatninovom Milanskom ediktu iz 313 god. Palata je stradala u V veku a obnovljena je tokom VI veka, ali je njena namena promenjena i palata je postala naselje zanatlija i zemljoradnika. Početkom VII veka palatu delimično naseljavaju Sloveni koji primitivno preuređuju delove zidova i objekata i od njih prave sklonište za stanovanje.

Srbija_Rimska_Imperija_Gamzigrad_Feliks_Romulijana_izlet_povoljno_ulaznice
Mozaici na lokalitetu predstavljaju remek dela kasne antike
Srbija_Gamzigrad_Feliks_Romulijana_Imperator_Galerije_izlet_SPQR
Glavni ulaz u Galrijevu carsku palatu danas se nalazi na zapadnoj strani lokaliteta

Arheološki lokalitet Feliks Romulijana nalazi se na UNESKO-voj listi svetske kulturne baštine od 2007 god. Ako se zaputite na jug ili jugo-istok Srbije obavezno posetite ovaj izuzetni arheološki lokalitet čiji ostaci svedoče o moći rimskog imeratora Galerija koji je u svom zavičaju sagradio ovaj raskošni kompleks. 

Fotografije: jul 2018