Srbija – Kruševac, Spomenik kosovskim junacima

Grad Kruševac se nalazi se u dolini Morave na reci Rasini. Dolina zapadne Morave naseljena je za vreme neolita kada su nastala brojna praistorijska naselja (Konopljari, Lazarev grad). Tokom rimskog perioda na prostoru grada (naselje Mudrakovac) nalaze se manje antičke građevine. Prvi pisani izvori o gradu potiču iz XIV veka (1387 god.) kada knez Lazar potvrđuje Dubrovčanima stare privilegije. Grad je osnovao knez Lazar 1371 god. kad je sagradio utvrđenje čiji se ostaci nalaze u centru grada.

Srbija_Krusevac_Spomenik_kosovskim_junacima_autobusom_minibus
Jug Bogdan sa barjakom koga blagosilja sestra vila predstavlja centralnu kompoziciju na vrhu spomenika

U gradu se nalazi crkva Lazarica posvećena Sv. Prvomučeniku Stefanu koja je sagrađena kao dvorska crkva. Nakon kosovskog boja Kruševac postaje srpska prestonica iz koje vlada carica Milica. U centru grada nalazi Trg kosovskih junaka sa spomenikom koji je simbol grada od 1904 god. Spomenik je svečano otkrio kralj Petar I Karađorđević na proslavu stogodišnjice Prvog srpskog ustanka, iako je kamen temeljac postavljen mnogo ranije, za proslavu 500 godina od Kosovskog boja za vreme Aleksandra Obrenovića.

Srbija_Rasina_Krusevac_kosovskim_junacima_autobusom_akcija
Filip Višnjić i brojni drugi guslari zaslužni su za prenos Kosovskog mita sa kolena na koleno

Spomenik je sagrađen u neoklasičnom stilu a visina mu je 6 m, na vrhu se nalazi Boško Jugović sa vilom koja mu daruje lovorov venac pobede. Na desnoj strani nalaze se figure guslara koji čuva narodno predanje o kosovskom boju, a na levoj strani mlada devojka koja simbolizuje Srbiju ispružene ruke ka neoslobođenim krajevima (Kosovo i Metohija, Stara Srbija).

Srbija_Krusevac_Spomenik_kosovskim_junacima_autobusom
Spomenik je izgrađen od crnog mermera koga dopunjavaju livene metalne skulpture

Dva reljefa predstavljaju pričešće srpske vojske pred kosovsku bitku i ubistvo turskog sultana Murata. Trg Kosovskih junaka svoj današnji izgled dobio je 1971 god. povodom proslave 600 godina od osnivanja grada Kruševca.

Srbija_Krusevac_Lazarica_kosovskim_junacima_autobusom_minibus
Mlada devojka simbolizuje Srbiju a pokazuje prema ne oslobođenim krajevima (Stara Srbija, Kosovo i Metohija)

Vidovdan zauzima posebno mesto u kolektivnom pamćenju srpskog naroda i centar je svega pravednog i uzvišenog što se prema predanju iznova može videti svakog Vidovdana. Na današnji dan deca u Srbiji svečano dobijaju đačke knjižice kako bi se na Vidovdan video celokupni godišnji rezultat rada. 

Srbija_Jednodnevni_izlet_kosovskim_autobusom_1500_din
Velika je čast boraviti ispod spomenika koji nije samo mermer i metal već simbol više hiljada vitezova koji su stali u odbranu hriščanstva i naroda

Fotografije: novembar 2011