Srbija – Dunav protiče kroz predivnu Đerdapsku klisuru

Dunav teče kroz Srbiju ukupno 588 km. Dunav je reka koje pleni svojom lepotom na celokupnom svom toku ali ako moramo da izdvojimo najlepši deo onda je to svakako Đerdapska klisura. Ona je najduža klisura u Evropi sa svojih 100 km dužine.

Srbija_Dunav_zoznja_brodom_kazani_izlet_akcija_putovanje
Derdapska klisura – Kazani (Iron Gates)

Đerdap je danas nacionalni park koji većim delom obuhvata klisuru. Dunav je oduvek bio važna evropska komunikacija. Od kako su rimljani zauzeli prostore današnje Srbije Dunav je postao granica (Limes), koji je delio bogate rimske provincije (civilizovan svet) od barbarikuma (druga strana na kojima su živela brojna varvarska plemena). Rimski limes odolevao je napadima varvara gotovo V vekova, a koliko je on bio važan znamo po tome jer su na oblama Dunava rimljani podigli brojna utvrđenja.

Srbija_Dunav_voznja_brodom_kazani_izlet_akcija_putovanje_razgledanje_akcija
Krstarenje Dunavom je izuzetno iskustvo

Srbija i Rumunija imaju tu čast da se mesta gde je Dunav najširi i najuži nalaze na granici ove dve zemlje (kod grada Golupca 6.5 km i u Kazanima 140 m). U istom ovom delu koji nazivamo Kazani nalaze se mesto gde je Dunav najdublji (90 m). Na ovoj moćnoj reci nalaze se danas dve brane, Đerdap I i Đerdap II.

Srbija_Dunav_voznja_brodom_kazani_izlet_akcija_putovanje_autobusom_od_Tekija_Donji_Milanovac
Rumunska strana – Dacki kralj Decebal

Dunavom plove brojni rečni kruzeri koji prolaze kroz Kazane (Iron Gates) i bez daha ostavljaju svoje putnike dok aparatima pokušavaju da sačuvaju predivne trenutke dok moćna reka preseca Karpate.

Srbija_Dunav_voznja_odmor_Donji_Milanovac_Tekija_bove_brodom_kazani_izlet_akcija_putovanje
Kazani – krstarenje u drustvu je uvek zabavnije

Obilazak Kazana često se organizuje kao jednodnevni izlet do Tekije a zatim se brodom obiđe najlepši deo klisure gde se nalaze balon stanice koje su nekada bile neophodne kako bi se brodovi bzbedno mimoišli na najužem delu reke. Svako ko je makar jenom plovio Đerdapskom klisurom zauvek nosi u sebi lepote krajolika koje je reka stvorila prolazeći kroz planinske masive.

Srbija_Reka_Dunav_voznja_brodom_frist_minute_kazani_izlet_akcija_putovanje
Jedan trenutak na pramcu broda

 

Fotografije: jul 2018