Srbija – Niš, Gornji Matejevac, Latinska crkva

Selo Gornji Matejevac nalazi se 10 km severoistočno o grada Niša. Na dominantnom brdu iznad sela na mestu odakle se pruža predivan pogled, na Nišku kotlinu nalazi se Latinska crkva. Crkva je dobila ima Latinska, jer su je tokom XVI veka koristili Dubrovčki trgovci (katolici).

Srbija_Nis_Gornji_Matejevac_Latinska_crkva_jednodnevni_izleti_bus

Latinska crkva pripada prednemanjićkim sakralnim objektima i podignuta je u prvoj polovini XI veka. Crkva je jednobrodna građevina manjih dimenzija a u osnovi predstavlja upisan krst. Na istočnoj strani nalazi se manja polukružna apsida.

Srbija_Gornji_Matejevac_Latinska_crkva_jednodnevni_izleti_autobusom

Kupola je osmostrana i na njoj se nalaze četiri prozora. Ispred crkve su samo u temeljnoj zoni sačuvani su ostaci narteksa koji su dozidali Dubrovačani. Danas u crkvi nema tragova freskopisa ali je poznato da je bila oslikana 1870 god.

Srbija_Latinska_crkva_jednodnevni_izleti_minubus_akcija_povoljno

Spoljne dekoracije crkve odlikuju se Vizantijskim tipovima ukrašavanja. Naizmenično su postavljeni redovi belog kamena pa zatim crvene opeke, a primećuje se slepe arkade ali i spolije iz ranijih perioda.

Srbija_Nis_Latinska_crkva_jednodnevni_izleti_autobus_popust

Izgled crkve i njena pozcija predstavljaju predivan spoj srednjovekovne gradnje i prelepog pogleda koji se pruža sa brda iznad Gornjeg Matejevca na prostranu Nišku kotlinu.Srbija_Nis_Serbia_visit_sightseeing_excursion_live_guiding

Fotografije: septembar 2018