Turska – Kušadasi, antički Milet

Antički grad Milet nalazi se 4 km zapadno od turske obale Egejskog mora. Ovaj nadaleko poznati grčki antički grad smatran je najbogatijim i najrazvijenim grčkim gradom do persijske invazije. Prostori grada bili su naseljeni tokom neolita, da bi za vreme brozanog doba naseobina pala pod jak uticaj Minojske kulture. Prvi pisani izvori o gradu Miletu nalaze se u Hetitskim i Mikenskim zapisima.

Lokalitet je delimicno istrazen ali uredjen i spreman za posetioce
Lokalitet je delimicno istrazen ali uredjen i spreman za posetioce

Milet je bio Mikenski grad početkom 1400 god. pre. n.e. kada je podržao pubunu protiv Hetita. Za vreme Trojanskog rata grad je bio saveznik Trojanaca. Nakon burnih Persijsko – Grčkih ratova grad počinje da se oporavlja. Grad konačno oslobađa od Persijske opasnosti Aleksandar Veliki 334 god. pre.n.e. Za vreme Helenističkog perioda grad dostiže svoj vrhunac i tada zauzima površinu od 90 ha gradskog jezgra koje je bilo opasano moćnim zidinama.

Amfiteatar u Miletu je jedna od najbolje ocuvanih antickih gradjevina na lokalitetu
Amfiteatar u Miletu je jedna od najbolje ocuvanih antickih gradjevina na lokalitetu

Za vreme rimske vladavine u gradu je boravio Sv. Pavle koji je pripovedao hrišćanstvo u ovom velikom antičkom centru. Za vreme viznatijske uprave grad gubi na zančaju i na uzišnju se gradi citadela koja se jednom delom naslanja na antički teatar. Najveći deo grada bio je zapostavljen a brojne antičke građevine služile su kao pozajmište materijala. Tokom XIV veka velika sila za istoka (Turci – Seldžuci) zagospodarili su ovim gradom.

Poglde sa tvrdjave na malobrojne ostatke nekada blistavog grada
Poglde sa tvrdjave na malobrojne ostatke nekada blistavog grada

Nakon povlačenja vode grad je izgubio luku i kao takav postao beznačajan za Osmanlijsku vlast koja je sve više gledala na zapad. Na lokalitetu si obavljena prva arheološka iskopavanja krajem XIX veka od strane nemačkih arheologa. Do danas su obavljena brojna istraživanja koja su umongome doprinela da se dođe do novih saznanja o gradu u kome su se vladari i civilizacije smenjivale više od 4 milenijuma.

Tuneli amfitetara koji su vodili do sedista gledalaca
Tuneli amfitetara koji su vodili do sedista gledalaca

Obilazak grada Mileta se najčešće organiuje kao izlet i poznatog turskog letovališta Kušadasi od koga je udaljeno svega 60 km. Obilazak ovog kompleksnog ali izuzetnog arheloškog lokaliteta će vas odvesti u neka davna vremena kada je grad bio metorpola antičkog sveta. 

Amfiteatar u Miletu i samo jedan posetilac
Amfiteatar u Miletu i samo jedan posetilac

Fotografije: maj 2019